Zatrudnimy lekarzy

 

Zatrudnimy lekarza Pediatrę lub w trakcie specjalizacji w ramach POZ w niepełnym wymiarze godzin.

 

Nawiążemy współpracę z prywatnymi praktykami lekarskimi w zakresie:

 

- pulmonologii

- psychiatrii

- dermatologii

 

Telefon kontaktowy: 609 768 492